Alder skal ikke skille os - Senior50

Alder skal ikke skille os

af admin@senior50.plus
blog1

At sortere mennesker efter alder, er et dårligt redskab til at sortere mennesker, selvom det er en klassisk metode.

Den giver som regel en meget grov deling af en bestemt gruppe eller et fortegnet billede af, hvordan en bestemt gruppe agerer over et tidsforløb.

Alder er et meget komplekst felt og kan aldrig stå alene som metode til opdeling af menneskegrupper. Der skal flere detaljeri betragtningerne, idetbåde alder og køn ikke er tilstrækkelige variabler til at beskrive eller forudsige bestemte gruppersværemåde, arbejdsmetodikker, indstillinger til livet, forbrug m.m.

Hvis man skal bruge alder i sortering, er det kun hvis man undersøger demografien i befolkningsgrupper, at man kan basere konklusioner på alder alene.

Hvornår er du ung og hvornår er du gammel?

Det er svært at definere helt nøjagtigt – og måske er det netop en god ting. Alder som et tal, beskriver jo ikke mennesker særligt godt, idet de individuelle forskelligheder er alt for store.

Kronologisk alder er ikke særlig relevant i det hele taget. (bortset fra demografiske undersøgelser, og områder vedrørende diverse rettigheder i samfundet)

Disse betragtninger er specielt vigtige at gøre sig, når virksomheden skal ansætte nye medarbejdere.

Hørt på direktionsgangen: ”Nye medarbejdere med høj aldervil være et problem for vores virksomhed”

Er der modstand mod seniorer i virksomheden, så gør op med den modstand hurtigt!!!

Det kan være at ledelsen ser det som fornuftigst at fravælge ældre medarbejdere, når der skal ansættes nye.

Dettegiver selvfølgelig ikke en særligt favnende virksomhed, eller særligt fremadskuende virksomhed, og det fremmer heller ikke evnen til at tiltrække dygtige medarbejdere. Det er i bund og grund en ganske ulogisk og ikke specielt konstruktiv fremgangsmåde.

Der er faktisk ofteendog meget fordelagtigt at ansætte seniormedarbejdere.

– De siger normalt ikke op inden for få år, idet de ikke har behov for yderligere trin op ad karrierestigen.

– Seniormedarbejdere er stabil arbejdskraft med stor erfaring.

-Seniormedarbejdere er som regel meget fleksible omkringarbejdstid, da de jo ikke har børn der venter derhjemme.

– Seniormedarbejdere bliver ikke gravide, og har ikke barns-sygedag.

– Det er sandsynligt, at seniormedarbejderen har mindst 10 arbejdsår at tilbyde virksomheden, hvilket er et rigtigt godt udgangspunkt i forhold til hvor længe medarbejdere ellers forbliver på den samme arbejdsplads.

Som virksomhedsleder bør man give sig god tid til at reflektere over, hvad man egentlig ønsker sig af sin nye medarbejder.

I den forbindelse, tænke over de nævnte fordele ved at ansætte netop en seniormedarbejder, i stedet for udelukkende t fokusere på med yngre medarbejdere.

Vi har sjældent hørt om virksomheder, der har fortrudt valget af en senior frem for en junior, når der skal ansættes nye medarbejdere.